Osvědčení daňového poradce

Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců